Politiske saker

Frihet, likhet og solidaritet må være prinsippene vi styrer etter.

(Mal for undersaker: Prinsipp – tema/felt – konkrete forslag – kronikker som har lansert dem – hvem støtter forslagene – hvor er de fremmet – hva er utfallet.)

Det betyr:


Frihet til å kunne være den du er, realisere deg og ha tilhørighet.

Saker her blir: Rett til arbeid, utdanning og helsetjenester. Frihet fra diskriminering. Frihet fra fattigdom. Det betyr at f.eks. uføretrygd må være over fattigdomsgrensene, men ikke nødvendigvis alle NAV-ytelser.

  • Arbeidsliv
  • Teknologiutvikling

 


 

Likhet

  • Asylpolitikk – verdensborgere – etc

 


Solidaritet

 

  • Klima
  • Kriminalomsorg
  • Utenrikspolitikk. Humanitær stormakt. EU-medlem.
  • Skatt – over landegrenser og fordeling innad i land
  • Bistand

Andre saker som du ikke har heading for:

  • Hvordan skal sykehus og annet finansieres og styres. DRG, målstyring, NPM.

 

%d bloggere like this: